სახელი:
დარეჯან ნემსაძე
ID
3184
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ.ქუთაისის №40 საჯარო სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge