სახელი:
მადონა წივწივაძე
ID
3185
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ ქალაქ ბათუმის მე-8 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge