სახელი:
ლელა იმნაიშვილი
ID
3189
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ ქ. ქუთაისის მე-14 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge