სახელი:
ირმა ბასილაძე
ID
3199
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
წონიარისის საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge