სახელი:
ეკატერინე ძიგრაშვილი
ID
3201
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ იოსებ ოცხელის სახელობის ქუთაისის N2 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასის სერთიფიცირებული მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge