სახელი:
Dilafruz Buranova
ID
3205
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD
Tashkent Pediatric Medical Institute
ელ.ფოსტა:
kbrsbr@mail.ru