სახელი:
ლალი უშვერიძე
ID
3209
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ. ქუთაისის #37 საჯარო სკოლის
ისტორია-სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge