სახელი:
ნინო მასურაშვილი
ID
3211
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სურამის I საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის უფროსი მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge