სახელი:
ციალა ზარიძე
ID
3217
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
სსიპ - ილიაჭავჭავაძის სახელობის ქალაქახალქალაქის # 3 საჯაროსკოლის
ბიოლოგიის მასწავლებელი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge