სახელი:
სოფიო ხვადაგიანი
ID
3221
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ. ქუთაისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge