სახელი:
ნინო ჭოლაძე
ID
3228
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ.თბილისის 24-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge