სახელი:
მარიამ ქუთათელაძე
ID
3229
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თსუ განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge