სახელი:
ქეთევან ჭკუასელი
ID
3231
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge