სახელი:
თინათინ დოლიძე
ID
3232
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოქტორანტი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge