სახელი:
ნინო პოპიაშვილი
ID
3234
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის დოქტორი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge