სახელი:
მზექალა აჭაიძე
ID
3235
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი, თსუ.
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge