სახელი:
ნინო გუგუშვილი
ID
3241
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ფსიქოლოგიური შერცევისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი; ფსიქოლოგიური განუსაზღვრელობა და დაურწმუნებლობა, პიროვნული აშლილობები, გადაწყვეტილების მიღება, ეთნიკური და სამოქალაქო ნაციონალიზმი
ელ.ფოსტა:
ngugushvili@mod.gov.ge