სახელი:
გიორგი სიხარულიძე
ID
3243
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ექიმი-ფსიქიატრი, ლეიდენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, შეიარაღებული ძალები გენერალური შტაბი ფსიქოლოგიური შერჩევისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი.
სამეცნიერო ინტერესები: სამხედრო ფსიქიატრია, პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, საბრძოლო სტრესი, დეპრესიული აშლილობა, შფოთვითი აშლილობა, ფსიქო-სომატური პრობლემები.

ელ.ფოსტა:
gsikharulidze@mod.gov.ge

გიორგი სიხარულიძე