სახელი:
თათა ონიანი
ID
3245
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მაგისტრი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფსიქოლოგიური შერჩევისა და მონიტორინგის დეპარტამენტში მთავარი სპეციალისტი.
სამეცნიერო ინტერესები: კვლევის დიზაინის აგება და ჩატარება
ელ.ფოსტა:
tata.o@hotmail.com