სახელი:
თამარ კაკუტია
ID
3251
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებებათა ფაკულტეტის
პროგრამა განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი;

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge