სახელი:
Taras Halatyuk
ID
3253
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
graduate student, Rivne State Humanitarian University, learning theory, didactics
ელ.ფოსტა:
Halatyuk@ukr.net