სახელი:
ეკატერინე კვირკველია
ID
3254
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge