სახელი:
ზაქარია ქიტიაშვილი
ID
3255
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
ელ.ფოსტა:
salome.chitishvili@tsu.ge