სახელი:
Tamara Pushkaryova
ID
3258
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.D. Professor
Institute of Modernization Content of Education

ელ.ფოსტა:
sinus07@rambler.ru