სახელი:
მარიამ გოგიჩაიშვილი
ID
3336
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
მაგისტრი
ელ.ფოსტა:
likhech@gmail.com