სახელი:
Oleg Mazyar
ID
3383
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
The Сandidate of Psychological Sciences, Docent (Ph. D.), Zhytomyr State University named after Ivan Franko
Associate Professor at the Department of Practical Psychology and Psychotherapy
Psychotherapy
ელ.ფოსტა:
mazyar.oleg2010@yandex.ua