სახელი:
Ilya Shakalov
ID
3488
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Candidate of sociological sciences, associate professor, adviser of justice of the Russian Federation of the 2nd class,Russia, Krasnodar.
ელ.ფოსტა:
Oksana_8120@mail.ru