სახელი:
თამარ ჯაყელი
ID
3581
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, დოქტორანტი.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივი მეცნიერებათა მიმართულების ხელმძღვანელი
ელ.ფოსტა:
tjakeli@mes.gov.ge