სახელი:
Irina Mushkina
ID
3583
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Sochi State University, Sochi, Russia, Associate Professor, Ph.D

Sovetskaya street 26a, Sochi city, Krasnodar Krai, 354000, Russia

High Education

ელ.ფოსტა:
Mia-1609@mail.ru