სახელი:
Irina Potashova
ID
3584
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Sochi State University Sochi, Russia, , Associate Professor, Ph.D

ელ.ფოსტა:
potashova@mail.ru