სახელი:
Tamara Pushkaryova
ID
3612
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Ph.D. Professor
Institute of Modernization Content of Education
Kiev, Ukraine.

ელ.ფოსტა:
Pushkaryovat@rambler.ru