სახელი:
თამარ ჯანანაშვილი
ID
3622
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MA
ელ.ფოსტა:
likhech@gmail.com