სახელი:
მარიამ გოგიჩაიშვილი
ID
3623
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MA
ელ.ფოსტა:
likhech@gmail.com