სახელი:
ნაზი ფარსადანიშვილი
ID
3626
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამეცნიერო ინტერესები: გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის საკითხები, სოციალური იდენტობა, აღქმული სტიგმა
ელ.ფოსტა:
parsadanishvilin@gmail.com