სახელი:
ანასტასია ქიტიაშვილი
ID
3627
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტ.
სამეცნიერო ინტერესები: სოციალური ფსიქოლოგია
ელ.ფოსტა:
Anastasia.kitiashvili@tsu.ge