სახელი:
Dmitrii Ovdun
ID
3640
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
a first-year student
ელ.ფოსტა:
ovdun_yrs@mail.ru