სახელი:
Vitaliy Rakhmanov
ID
3646
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD, docent of the Department of Pedagogy and Psychology of Vocational Education
National Aviation University
ელ.ფოსტა:
kppponau@ukr.net