სახელი:
Ganna Pyrog
ID
3647
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD (Candidate of Philosophical Sciences),
associate professor, Department of Theoretical and Practical Psychology,
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

ელ.ფოსტა:
sevtur73@gmail.com

Ganna Pyrog