სახელი:
Karen Develos Sacdalan
ID
3731
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhDc
ელ.ფოსტა:
kay.sacdalan@gmail.com