სახელი:
გენადი იაშვილი
ID
3748
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი. საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

ბიზნესი, საჯარო მმართველობა

ელ.ფოსტა:
g.iashvili@gtu.ge