სახელი:
ბესიკ შერაზადიშვილი
ID
3750
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საჯარო მმართველობის დოქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი.

ბიზნესი; საჯარო მმართველობა

ელ.ფოსტა:
b.sherazadishvili@gtu.ge