სახელი:
ლაშა ხოჯანაშვილი
ID
3751
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ პროფესორი, ახლო აღმოსავლეთის ამერიკული უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
L.Khojanashvili@gmail.com

ლაშა ხოჯანაშვილი