სახელი:
Masume Kalantari
ID
3775
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
P.HD, Psychology, islamic azad univerity of tehran
ელ.ფოსტა:
rachel.chew1971@gmail.com