სახელი:
ნინო ქიტოშვილი
ID
3808
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი, თბილისის ღია უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, კავკასიისა და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტების მოწვეული ლექტორი. კვლევის ინტერესს წარმოადგენს: დანაშაული, დევიაციის დეტერმინანტები და განქორწინება.
ელ.ფოსტა:
ninoqitoshvili@gmail.com