სახელი:
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
ID
5
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კონფერენციის ორგანიზატორები:
ქეთევან ჭკუასელი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის ინსტიტუტის სრული პროფესორი;
იზაბელა პეტრიაშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი;

საორგანიზაციო ჯგუფი:
თამაზ კარანაძე
ეფემია ხარაძე
ნინო ჩახუნაშვილი
დალი ფარჯანაძე

ელ.ფოსტა:
qeto.chkuaseli@mail.ru