სახელი:
ილნარი ხარანაული
ID
10101
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
კავკასიის უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
georgetumanishvili@gmail.com