სახელი:
დავით ძამუკაშვილი
ID
1030
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქპატენტის გენერალური დირექტორის მოადგილე, თსუ-იუნესკოს ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სექციის ხელმძღვანელი, იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი.
ელ.ფოსტა:
saqpatenti@global-erty.net