სახელი:
რევაზ გოგშელიძე
ID
1048
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge