სახელი:
არჩილ ლორია
ID
1065
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრა.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge