სახელი:
ნონა თოდუა
ID
1077
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის კათედრა
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge